08-03-202

Seneste nyhedsbrev

                                                                               /cms/Clubptk/ClubImages/NyhedsbrevJuni2020.pdf
 
Bestyrelsesmøde mandag 15.6 kl 18
NYHEDSBREV fra bestyrelsen i PTK.

Der blev d. 25/2-2020 afholdt generalforsamling i Præstø Tennisklub.

I bestyrelsen sagde vi farvel og et STORT tak til Christian Grigat der gik af som formand efter at have siddet i bestyrelsen siden 2006.

Der blev til generalforsamlingen vedtaget at stifte udvalg som et aktivitets udvalg og et trænerudvalg. Disse udvalg vil bestyrelsen arbejde på til det næste bestyrelsesmøde sidst i marts.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Søren Nyholm

Næstformand: Jens-Christian Borre

Kasserer: Susanne Olsen

Sekretær: Susie Laursen

Medlem Michael Palsberg

Da det var et ønske til generalforsamlingen at der var mere åbenhed omk. hvad vi i bestyrelsen arbejder på, er det besluttet at vi efter hvert møde informerer i form af et nyhedsbrev. Vi håber at I vil tage godt imod dette. I er selvfølgelig altid velkommen til at henvende jer til bestyrelsen såfremt I skulle have nogle spørgsmål.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. XXX

Det blev besluttet at afholde følgende:

25/4-2020 Arbejdsdag

3/5-2020 Standerhejsning

5/9-2020 klubturnering

Vi håber at I vil bakke op om disse datoer.

Mere info senere…

Vel mødt til sæson 2020

Mvh Bestyrelsen PTK

Billedresultat for tennis spiller tegnefigur