Christian Grigat
Telefon: 4013 2971
Mail: formand@ptk.dk
Formand
Sponsorer
 
Michael Palsberg
Telefon: 51713913
Mail: medlem@ptk.dk
Hjemmeside
Ansvarlig for hold- og eventbooking
Hjælp til profil og indmeldelse
Klubmesterskaber
Tina Faxlev
Telefon: 2485 2434
Mail: kasserer@ptk.dk
Kontingenter
Ind og udmeldelser

 
Susie Laursen
Telefon: 2247 4389
Mail: sekretaer@ptk.dk
Udvalg for nye medlemmer
DGI kontakt
Søren Nyholm
Telefon: 2440 8665
Mail: nyholmsoren@gmail.com
 
Teamleder Ungdomstræning
Seniortræning
 
Finn Johansen
Telefon: 6137 2757
Veteran Hyggeturnering
Torben Bach Jensen
Telefon: 2231 5177
Klubhus
Boldmaskine

 Linda Sønderup
Telefon: 5196 4274
Mail: linda@soenderup.dk
Seniortræning intro og begynder
Udvalg for nye medlemmer
 
Hanne Palsberg
Telefon: 2972 3913
Tøsehyggeturnering