Velkommen til PRÆSTØ TENNISKLUB 
 
 
 
                                       Bemærk
Kære medlemmer
I dag den 02.05 har vi klargjort grusbanerne, så nu er alle 4 baner åbne for booking.
I det bookninger åbnes for bane 1-3, slettes bookninger på bane 4 automatisk. Herefter er bookningerne lagt ind manuelt, forhåbentligt korrekt, men tjek lige.
Vi har hængt skilte op med, hvordan baner vedligeholdes her i begyndelse af sæsonen.
Det kræver lidt tid, men vi håber, alle vil overholde det til fælles bedste.
Især bane 2 er stadig meget blød.
Da vi endnu har Corona-tid, gælder alle forholdsregler om afstand, antal og afspritning. Der er opsat skiltning og håndsprit på alle baner.
Det gælder også fortsat at badefaciliteter og klubhus ikke må benyttes.
Lågen mellem bane 1 og slagbane er aflåst, og gennemgang mellem bane 2 og 3 er afspærret, så kun låger kan benyttes.
Indtil videre er forholdene omkring træning, hyggeturnering m.v. uafklaret.
Når der sker ændringer, får alle mail.
Mange Hilsener
Bestyrelsen
Fra generalforsamling
 
 

Konstituerende bestyrelses møde d. 25/2-2020.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Søren Nyholm

Næstformand: J.C. Borre Larsen

Kasserer: Susanne Olsen

Sekretær: Susie Laursen

Medlem Michael Palsberg


 
 


 
SPONSORPARTNERE