Tilmeldte
9
Navn Bemærkning
Anne-Grethe Nielsen
Annette Søstrup
Dorte Abrams
Hanne Palsberg
Jette Lund Larsen
Linda Sønderup
Lisbeth Bergen
Marianne Bukhave
Unn Jacobsen